Tildelinger

Oberst Asbjørn Lysgård

2024

Asbjørn Lysgård tildeles Polarstjerneordenen i takknemlighet og respekt for sitt langvarige arbeid for å ivareta norsk kulturarv ved å bringe videre minnene om den norske motstandskampen under andre verdenskrig.
Dette blant annet som initiativtaker til opprettelsen av Gunnar Sønstebys minnefond som hvert år deler ut Gunnar Sønstebys minnepris, og som en aktiv stiftelse som bringer videre det viktige opplysningsarbeidet Gunnar Sønsteby viet hele sitt liv til.

Minnefondet arbeider aktivt for å styrke og verne om vår frihet og demokratiske verdier, med sikte på å øke forsvarsviljen i befolkningen og bistå våre veteraner som har gjort en innsats i fredens tjeneste.

Friheten vi alle nyter i dag er ingen selvfølge.
Den beste måten å aldri glemme hvor umistelig vår frihet og demokrati er gjøres ved å kultivere og minne vår kollektive hukommelse om de årene vi kunne ha mistet vår frihet for alltid.
Ved å holde minnet om dem som aktivt tok del i motstandskampen, samt ved å hedre en av våre aller største motstandsmenn Gunnar Sønsteby har Asbjørn Lysgård sørget for å bygge en sterk forankring mellom fortiden og den nyere kulturhistorien og dagens samfunn.

Den uselviske og oppofrende innsats våre krigsveteraner la for dagen under Krigen, og de holdninger deres innsats har innpodet i dagens befolkning utgjør en betydelig og særdeles viktig del av vår norske kulturarv.

Inge Solheim

2023

Ekspedisjonsleder / Polfarer

Inge Solheim tildeles Polarstjerneordenen for sin utrettelige innsats for å fremme bevissthet om, og rette oppmerksomhet mot, norsk polarhistorie. Gjennom å ferdes i polare strøk minner han oss på hvem vi er, hvem vi var og hva vi kan være. Han har holdt i hevd den immaterielle kulturarven ved å leve som, og fremme historien om norske bragder i polare strøk.

Inge Solheim har ved å bidra direkte foran kamera og ofte bak kamera i store produksjoner om polfarere, norsk polarhistorie og ekspedisjoner viet sitt liv til å holde i hevd noen av de stolteste tradisjoner fedrelandet ble tuftet på: mot, nøysomhet, motstandskraft, forsiktighet og samarbeidsevner. Det er få nordmenn forunt å ha gått i skisporene til Fridjof Nansen og Roald Amundsen.

I 2005 deltok Inge Solheim i BBCs rekonstruksjon av Scott og Amundsons kappløp til Sydpolen, kalt 'Blizzard'. Han har siden vært involvert i en rekkke andre slike TV-produksjoner som har hatt som mål å skape entusiasme og respekt for den polare naturen. I april 2011 var Solheim hovedguiden for 'Walking With The Wounded', en ekspedisjon til Nordpolen med HKH Prins Harry og fire skadde soldater.
Historien om ekspedisjonen ble formidlet i BBC-serien 'Harry's Arctic Heroes'. For disse bragder holder Inge Norges polare historie i hevd, og levendegjør historien til generasjoner som skal komme med sine foredrag, og kunnskapsformidling til yngre generasjoner.
Solheim bærer polarstjernen med seg i sitt hjerte, og har vandret under denne stjernen i mange dager og netter. Vi tildeler ham Polarstjerneorden i takknemlighet og respekt.

Yerkin Akhinzhanov

2022

Ambassadør

Yerkin Akhinzhanov, Kazakhstans ambassadør til Norge tildeles Polarstjerneordenen for sitt arbeid for å øke bevisstheten om de mange krigsallierte fra Kazakhstan, som ofret livet i Norge under annen verdenskrig.
Soldatene som hittil ikke har vært identifisert, eller ikke har visst hvor er begravet har nå fått et navn og et sted der etterkommere fra Kazakhstan kan besøke.

Akhinzhanov tok på egen hånd initiativ til å spore opp soldatenes hvilested, og har de siste fire årene jobbet tett sammen med forsvaret, riksarkivet og andre norske lag og foreninger for å dokumentere Kasakhstanske soldaters innsats under befrielsen av Finnmark, samt dokumentere Kazakhstanske krigsfanger som døde i nazistenes fangeleire og arbeidsleiere i Norge i perioden 1940-1945.

Ole Aastad Bråten

2021

Museumsdirektør / Kunstner

og


Knut Aastad Bråten

Redaktør / Kunstner


Tvillingbrødrene Ole og Knut Aastad Bråten er kjente navn innen kunst og kultur i Valdres, men også nasjonalt. De får Polarstjerneordenen for sin viktige innsats for kunst og kultur generelt, men i særlig grad for innsatsen med å fremme disse verdiene i Valdres.

Ole er direktør for Valdresmusea, ledende museum i Norge i arbeidet med folkemusikk, folkedans, bunad og folkedrakt. Ole er utdannet etnolog med støttefag i historie og kunsthistorie. Han har verv i en rekke organisasjoner og satt som leder i Rådet for folkemusikk og folkedans i 2016–2019. I dag er han nestleiar i Norges Museumsforbund.

Ole har bidratt sterkt til vitaliseringen av museet i Valdres, og i 2022 ble Valdresmusea kåret til Årets museum i Noreg.

Knut er kulturhistoriker, skribent og daglig leder for Jørn Hilme-stemnet. Fra 2024 er han avdelingsleder i Gudbrandsdalsmusea. Knut har hovedfag i etnolog, og med støttefag i historie og statsvitenskap.

De to brødrene har gjort seg bemerket innenfor norsk folkemusikk bl.a. som noen av de fremste utøvere av det eldgamle strengeinstrumentet langeleik. Ole og Knut har vunnet landskappleiken flere ganger, og begge har vunnet Kongepokalen, Knut under Kongepokalen på Beitostølen i 2006, Ole under Landskappleiken på Geilo i 2014.

Som statssekretær i kulturdepartementet satte Knut fokus på kulturarven som ellers ofte taper i kampen mot mer moderne kulturuttrykk. Knut har som redaktør av tidsskriftet Folkemusikk og som redaktør i Syn og Segn fremhevet vår nasjonale arv og vist denne frem på forbilledlig vis. Han har òg vært medlem av Statens kunstnarstipend, komité for folkekunst.

Shabana Rehman

2021

Skribent / Komiker

Shabana Rehman får Polarstjerneordenen for sin mangefasetterte bruk av kunstneriske og kulturelle virkemidler til å synliggjøre viktige tidsaktuelle problemstillinger.

Shabana Rehman, som er født i Pakistan, er standup-komiker, skribent, dramatiker og foredragsholder. Hun kom til Norge som spedbarn og er vokst opp på Holmlia i Oslo. Hun debuterte som stand-up-komiker i 1999, var spaltist i Dagbladet fra 2000 til 2007 og deretter i Aftenposten og danske Dagbladet Information.. Med sin synlige og ytterst talende uttrykksform har hun gjentatte ganger utfordret det etablerte – til provokasjon for noen, men ikke minst til glede og fornøyelse for mange andre.

- I januar 2000 stilte hun opp i et portrettintervju i Dagbladet Magasinet kun påmalt det norske flagget. - Hun fikk oppmerksomhet i både nasjonal og i internasjonal presse etter hun løftet mulla Krekar for åpen scene 27. april 2004.

Shabana Rehman har gjennom en årrekke markert seg som en folkekjær og klarttalende person i norsk offentlighet. Ved humor og gjennom sin kulturformidling har hun gjentatte ganger tatt opp viktige temaer som ytringsrett, tvangsekteskap, likeverd mellom mennesker og gleden i møter mellom folk av forskjellig herkomst og kulturell bakgrunn.

Men det kan bite også, som da hun sammen med Zahid Ali viste mot ved å sette opp Stovner VGSs revyforestilling «Stovnerske tilstander» våren 2019

Christian Michelet Saxlund

2021

Kulturverner

Christian Michelet Saxlund får Polarstjerneordenen for sin langvarige og unike innsats for å ta vare på setertradisjonen.

Christians karakteristiske stemme er vel kjent for NRKs lyttere på P1 hver sommer. Han har i flere tiår tatt vare på, videreformidlet og båret frem setringstradisjonen, som ellers har måttet anses som en utdøende virksomhet i Norge. Setringen har vært bærende og viktig i norsk folkehistorie og tradisjon gjennom hundrevis av år. Seteren spiller ofte en sentral rolle i historiefortellinger og musikk. Christians store oppgave startet opp ved at han kjøpte, restaurerte og drev gården Imsmoen i Stor Elvdal. Deretter dro han videre til Lesja der han satte i gang med gården Nordigard Botten. Kufjøs for 20 kuer, geitefjøs med plass til 34 geiter og kokehus til videreforedling av ost ble noe av resultatet. Men viktigst i vår sammenheng: På gården Imsmoen arangerte Christian seterdager med over 6000 besøkende som fikk oppleve seterkulturen.

I 2001 fikk han landets første nasjonale seterpris.

WhatsApp Bilde 2022-11-09 kl. 16.56.21

Zahid Ali

2021

Standup komiker

Zaid Ali tildeles Polarstjerneordenen for sitt arbeid med å fremme norsk revykultur og revytradisjon i forfriskende og nye sammenhenger – og ikke minst for å ha bidratt til å binde landet sammen i glede. Zaid Ali er en forbilledlig bærer av norsk Lynne og kultur med sin lune humor – ofte ispedd elementer hentet fra sin egen norskpakistanske bakgrunn.

Han har vært beskrevet som en levende standuplegende – med sine absurde historier, presise timing, sikre improvisasjonsevne og fortellerteknikk. Siden han begynte som standupkomiker i 1999, har han markert seg også som programleder, deltaker og skuespiller på norsk fjernsyn og som forfatter. Sammen med Shabana Rehman har han dessuten satt opp skolerevy i Oslo og vært med på å engasjere og binde minoritetsungdom sammen med ungdom fra tradisjonelle norske miljøer i et fellesskap av glede og samarbeid.

Zaid Ali mottok Brobyggerprisen i 2009 av 14-augustkomiteen.

Screenshot 2024-05-03 at 15.31.21

Bård Titlestad

2019

Bård Titlestad tildeles Polarstjerneordenen i takknemlighet og respekt for sin innsats for å formidle norsk kulturarv ved å ha fungert som prosjektleder hos Stavangerforlaget Saga Bok i forbindelse med utgivelsen av det 600 år gamle sagaen fra Island Flatøybok til norsk.

Den originale Flatøybok ble forfattet under krisetider i kongeriket på 1300 tallet. Svartedauden herjet og Norge og Island var på vei inn under dansk styre.
Den velhavende storbonden Jon Håkonson ville skape et historieverk som kunne rettlede den unge kongen Olav den 4 Håkonson til å bli en dyktig og rettferdig konge som kunne redde Norge og Islands selvstendighet.

Titlestads arbeid med å tilgjengeliggjøre og oversette kunstverket slik at flere får tilgang til den rike og mektige historien om Norges tilblivelse og historie er et viktig bidrag til å skape undring og kunnskap om hva som har formet nasjonen Norge gjennom tusen år.

Logo

Marit Lien

2019

Daglig leder

Marit Lien tildeles Polarstjerneordenen for sitt virke med å videreutvikle og fornye en av landets eldste kulturfestivaler, Peer Gynt festivalen på Vinstra.

Som daglig leder i Peer Gynt AS har Marit Lien utfordret og tatt modige og radikale valg for å sette teaterstykket Peer Gynt ved Gålåvannet på det kulturelle kartet igjenn, etter en periode med stagnasjon og nedgang.

Hennes innsat for å fornye, videreføre og bevare den Gynske tradisjon og forvalte Ibsens ånd under den årlige festivalen er prisverdig og har bragt møtet mellom den lokale Per og Ibsens Peer nærmere det norske folk.

WhatsApp Bilde 2022-11-10 kl. 09.30.23

Andreas Holmen

2019

Rådgiver

Andreas Holmen tildeles Polarstjerneordenen for sin innsats for norsk kulturarv ved å ha aktivt stått på for å hedre den uselviske innsats Norges mest kjente motstandsmann Gunnar Sønsteby, samt en rekke andre gode nordmenn gjorde for vårt fedreland under annen verdenskrig.

Dette ved å delta i opprettelsen og driften av Gunnar Sønstebys Minnefond. Gunnar Sønstebys Minnefond arbeider aktivt for å styrke og verne om vår frihet og demokratiske verdier, med sikte på å øke forsvarsviljen i befolkningen og bistå våre veteraner som har gjort en innsats i fredens tjeneste.

Den uselviske og oppofrende innsats våre krigsveteraner la for dagen under Krigen, og de holdninger deres innsats har innpodet i dagens befolkning utgjør en betydelig og særdeles viktig del av vår kulturarv.

Karianne Klaveness Holmen

2019

Klturminneverner

Karianne Klaveness Holmen tildeles Polarstjerneordenen for sin innsats for norsk kulturarv ved å ha utøvet utrettelig innsats til restaurering og ivaretakelse av den omtrent 2.000 mål store eiendommen Øvre Vilberg gård på Frogner, Romerike.

Hovedbygningen fra 1771 – fredet av Riksantikvaren i 1924 – fremstår takket være beundringsverdig innsats som det praktbygg det er. Fra Middelalderen og frem til 1700-tallet var gården kirkegods. Fra ca. 1687 og i ca. 100 år fungerte Øvre Vilberg som sorenskrivergård for Nedre Romerike.

I 1723 ble eiendommen solgt til private. Som ledd i restaureringsarbeidet – og for å sikre at alle detaljer blir historisk korrekte – er på gården satt i gang med vindusrestaurering.

Takket være den innsats som er nedlagt representerer Øvre Vilberg i dag ikke bare en stor porsjon vel ivaretatt kulturarv, men tjener også en funksjon som skog- og landbrukseiendom, samt stall for oppdrett av spranghester.

Logo

Erling Lorentzen

2019

Skipsreder

dud

Torgrim Titlestad

2019

Pofessor / Historiker

Torgrim Titlestad tildeles Polarstjerneordenen for sin innsats for norsk kulturarv ved sitt mangeårige virke som professor, dr. philos ved Universitetet i Stavanger å ha; Skrevet flere bøker om motstandskampen i Norge under andre verdenskrig, biografier om lederen av Norges Kommunistiske Parti; Peder Furubotn, Forskning på Cornelius Cruys; Stavanger-mannen som bygde opp tsar Peter den stores krigsflåte på 1700-tallet, spesialisering på vikingtiden og Norges tidlige historie.

Siden 1990-tallet har Torgrim Titlestad utgitt flere sentrale sagaverk som ikke tidligere har vært tilgjengelige i norsk oversettelse. Som prosjektleder for Tormod Torfæus-stiftelsen har Torgrim Titlestad ledet et internasjonalt team i arbeidet med å oversette Tormod Torfæus’ omfattende Norges-historie fra 1700-tallet fra latin til norsk i alt 8 bind – omhandlende tiden fra den mytiske sagntid frem til 1387.

Torgrim Titlestad er initiativtaker og styreleder for Stiftelsen Hafrfjordsspillene; en internasjonal vikingfestival i Stavanger som i 2005 og 2006 ble sett av rundt 30.000 tilskuere.

Logo

Yngvar Trygvasson Gjessing

2018

Professor

Polarstjerneordenen tildeles Yngvar Trygvasson Gjessing for sin utrettelige, uegennyttige innsats til beste for Norge med bakgrunn i langvarig samfunnsgavnlig virke gjennom stillinger og verv så som , Professorat i meteorologi ved Universitetet i Bergen samt sentrale rolle i oppbygningen av Universitetet på Svalbard og miljøet knyttet til dette.
Yngvar Gjessing har deltatt som forsker ved hele 7 ekspedisjoner til Antarktis. Gjennom sitt virke som professor i meteorologi og sin forskning utøvet i felt har Yngvar Gjessing oppnådd høy og velfortjent anerkjennelse, både i Arktiske, Antarktiske miljøer så vel som i Norge og internasjonalt.

Yngvar Gjessings innsats er tidligere vurdert som så vidt usedvanlig at han er slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for «innsats for forskning og undervisning».Gjennom sin innsats forbundet med oppbygningen av Universitetet på Svalbard har Yngvar Gjessing bidratt til at Norge har kunnet opprettholde påkrevd tilstedeværelse på Svalbard til beste for norske samfunnsinteresser.

Logo

Bjørn Fjukstad

2018

Ingeniør

Bjørn Fjukstad er tildelt Polarstjerneorden for sin langvarige samfunnsgagnlig virke gjennom stillinger og verv som gruveingeniør hos SNSK fra 1976, først lavdrift i gruve 6, så gruve 7. Fra 1981 i Svea til 1992 og på ny i gruve 7. Under Fjukstads ledelse satte SNSK nye rekorder i utvinningsgrad og kvalitet.

For første gang siden staten gikk inn på eiersiden i Store Norske ble fokuset rettet bort fra hvor mye tilskudd som var påkrevd for opprettholdelse av norsk tilstedeværelse på Svalbard, til hvorledes overskuddet best kunne benyttes til å trygge de personer og familier som i praksis utgjør norsk tilstedeværelse på Svalbard.
Fjukstad ble valgt til Longyearbyens første ordfører og har tydelig stått på til vern av norske samfunnsinteresser på Svalbard.

Logo

Robert Hermansen

2018

Administrerende direktør

Robert Hermansen er tildelt Polarstjerneorden for sin ustoppelige, uegennyttige innsats til beste for Norge - og særlig for ivaretakelse av norsk suverenitetsutøvelse på Svalbard.
Norsk Svalbardpolitikk har i årtier gått ut på å se bosetting og kulldrift som to viktige elementer i den praktiske suverenitetsutøvelsen. Store Norskes oppgave var lenge ikke først og fremst å produsere, men snarere å opprettholde virksomheten, og derved norsk tilstedeværelse.

Daværende industriminister Finn Christensen utpekte høsten 1987 Robert Hermansen til styreleder for SNSK. Robert så straks sammenblandingen av samfunnskostnader og gruvekostnader som utilfredsstillende. Mye takket sin personlighet, erfaring og betydelige energi kombinert med viljestyrke, lyktes han i sitt forsett å styrke driften som har sikret norsk tilstedeværelse i det høye nord.

Screenshot 2022-11-16 at 13.06.11

Asle Toje

2017

Asle Toje er tildelt Polarstjerneordenen for hans arbeid for å formidle norsk historie til unge og for sitt fokus på at våre liv ligger i forlengelsen av de som har gått før oss, samt for sitt arbeid for norsk som vitenskapsspråk.

Toje er tidligere forskningssjef ved Norsk Nobelinstitutt i Oslo, og nåværende medlem av den norske Nobelkomiteen. Etter å ha avlagt doktorgrad i internasjonal politikk i Cambridge (2006) har Toje forelest og undervist ved universiteter i Norge og andre land.

Toje er spaltist og en ofte brukt kommentator i internasjonale medier. Tojes arbeid for å løfte frem historie og kultur som viktige premisser for samfunnsutvikling, og hvor viktig det er å ikke bare kunne historien, men også forstå den, sette den i sammenheng har han klart å sy sammen nåtid og fortid på en forbilledlig måte.

Toje har levert viktige bidrag til å tolke det moderne Norge og hvordan norsk kultur og kulturarv fortsatt spiller en mye større rolle i samfunnsutviklingen enn det man kanskje skulle tro.

Logo

Carl Nicolaus Wedel Jarlsberg

2012

Stamhusbesitter

Logo

Inger Lise Gjørv

2008

Fylkesmann

Logo

Terje Fagermo

2008

Stamhusbesitter

Logo

Karl Erik Harr

2004

Kunstner

Logo

Kirsten Bråten Berg

2004

Kunstner

Kirsten Bråten Berg er tildelt Polarstjerneordenen for sitt mangeårige og konsistendte arbedi for å videreformidle norsk folke kultur innen musikk men også sølvsmed faget.

Hun er regnet som en av de viktigste formidlerne av folkemusikk, og hun er sammen med sin sambygding Halvard T.Bjørgum regnet som en av de viktigste fornyere av norsk folkemusikk. Hennes virke som sølvsmed og tradisjonsbæring innen dette hpntverksfaget har sikret at faget lever videre og at den rike Setesdalskulturen dokumenteres, viderebringes, fornyes og ikke går tapt.

Logo

Solveig Hisdal

2003

Designer

Solveig Hisdal er tildelt Polarstjerneordenen for sin evne til å videreformidle, frembringe, modernisere og videreføre kulturarvens utrykk i ny design og form. Hisdal har klart å fange essensen av de historiske plaggenes karakter og ta dem med videre inn i vår tid.

Hisdals inspirasjon til snitt og mønstre finner hun i folkemuseer over hele landet. Kombinasjoner av silke og andre tekstiler er hennes spesialitet.

Logo

Stein Erik Hagen

2002

Kjøpmann

Stein Erik Hagen er tildelt Polarstjerneorden for sine bidrag til å ivareta og istandsette kultursatter, herunder gjennbyggingen av Holmenkollen kapell som ble påtent og brant helt ned. Ved å bidra økonomisk til flere kulturprosjekter har han vist at mesenvirksomhet er mer enn å understøtte moderne utrykk, men at kulturarvne også er verd å ta vare på.

Logo

Peter Ennals

2002

Båtbygger

Peter Ennals er tildelt Polarstjerneordenen for sitt utrettelige virke for å bevare og revitalisere Norges glemte maritime og historiske skatter.
Ved å restaurere og være primus motor i å finne frem, redde og kjøpe tilbake samt istandsette og restaurere gamle båter bygget i Norge, har han ikke bare reddet umistelige kulturskatter, men også sørget for at båtbyggerfaget ikke har gått i glemmebøkene.

Ennals har med sin kunnskap og entusiasme skapt glede for mange som i dag får se de vakre seilbåtene som fortsatt seiler langs kysten. Klassisk Treseilerklubb (KTK) ble stiftet i 1990 av en liten gruppe eiere av klassiske treseilbåter etter initiativ fra Peter Ennals. Etter flere tiår med svært liten opptatthet av å ta vare på de gamle klassiske båtene, hadde man sett en økende interesse for restaurering og seiling med disse vakre og velseilende båtene.

Ennals har vært navet i miljøet der hovedformål er å ivareta disse tradisjonene, arbeide for bevaring av klassiske seilbåter, og ikke minst å opprettholde et aktivt og sosialt miljø rundt båtene.

Logo

Lise Fjeldstad

2001

Skuespiller

Lise Fjellstad er tildelt Polarstjerneordenen for sitt virke for å fremme og formidle scene og teaterkunst

Logo

Christian Julius Schou

2001

Arkitekt

Schou er tildelt Polarstjerneordenen for sitt arbed med å viderefører og fremme klassisk arkitektur, og for på en forbilledlig måte forene moderne akritektur med det gamle på det klassiske sine premisser.

Schou har vært involvert i noen av de største og tyngste oppdragene i norge ved restaurering og videreutvikling av byggninger med verneverdig eller fredet status. Herunder kan nevnes blant annet restaureringen av Olavshall på Akershus Festning og restaurering av Fritzøe Hus slott i Larvik.

Logo

Christian Sulheim

2001

Turistvert

Christian Sulheim har med sin utrettelige innsats for å skape oppmerksomhet rundt eiere av fredede bygninger sine utfordringer i møte med det offentlige, og ved opprettelsen av stiftelsen Norsk Kulturarv satt dype spor innen norsk kulturminneforvaltning. Sulheim eier den freda gården Uppigard Sulheim i Bøverdalen, som han har satt i stand og som drives som gårdsbruk ikke som en kulisse.

Han var Norsk Kulturarvs første daglige leder, og lanserte begreper som «vern gjennom bruk» som i dag er førende for norsk kulturminnepolitikk. Takket være Sulheims brennende engasjement fikk han satt dagsorden og løftet norsk kulturminnevern politikk frem i lyset, og formet den til å hensyn ta private eiere som den viktigste grunnplanken i forvaltningen av kulturminner.

Logo

Kåre Norwald Eikeland

1999

Heraldiker

Logo

Ingar Dobloug d.y.

1999

Lege

Før gjenoppretting

(1894-1919 )

Logo

Ingar, Dobloug

1919

Grosserer

Logo

Olaf Bull

1919

Dikter

Logo

Nils Kjær

1910

forfatter

Logo

Carl Georg Nicolay Hansen Nærup

1910

Logo

Rolf Thommesen

1910

Redaktør / Politiker

Logo

Ola Thommesen

1910

Redaktør

Logo

Birger Dobloug

1906

Filantrop

Logo

Hagbart Berner

1900

Jurist

Logo

Christian Sinding

1899

Komponist

Logo

Olaf Fredrik Schou

1897

Filantrop

Logo

Christian Julius Schou

1897

Fabrikkeier

Logo

Christian Krogh

1896

Maler

Logo

Bjørnstjerne Bjørnson

1895

Dikter

Logo

Hulda Garborg

1894

Forfatter

Logo

Jens Dobloug

1894

Grosserer

Logo

Mikkel Dobloug

1894

Grosserer