Kriterier

Polarstjerneordenens kulturelle gren tildeles norske og utenlandske statsborgere som er fylt 30 år som gjennom sitt virke har bidratt til å bevare, fremme eller videreutvikle norsk kunst og kulturarv på en særdeles god måte, herunder  bevaring av bygninger, byggetradisjoner og teknikker, maritimt miljø og maritime tradisjoner, folketradisjoner, historieformidling, historiefortelling eller annen klassisk kunst og kultur.

Den tildeles også som påskjønnelse for personer som ved uegennyttig innsats beriker, fremmer og videreutvikler den materielle og imatterielle nasjonsbyggingsprosjektet i Bjørnson, Vinje og Nansens ånd.

Bjørnson representert ved den patriotiske og urbane tradisjon, Vinje for den folkelige og kulturelle nasjonsbygging, Nansen utad skuende patriotisk, humanistisk og internasjonal tradisjon.

Tildeling kan også skje til personer som via sitt virke har bidratt til, eller skapt positiv oppmerksomhet rundt polarforskning og på annen måte fremmet Norges tilstedeværelse i polare strøk.

Kriterier for nominasjon i polarstjerneorden. Mikkel Dobloug med medalje
Bildetekst?